이 웹사이트는 제19대 대통령 임기 종료에 따라 대통령기록관이 「대통령기록물 관리에 관한 법률」에 의해 이관받아 서비스하는 대통령기록물입니다. 자료의 열람만 가능하며 수정 · 추가 · 삭제는 불가능합니다.

다만, 「개인정보보호법」에 의하여 개인의 정보를 보호받기 원하시는 분은 관련 내용(요청자, 요청내용, 연락처, 글위치)을 대통령 웹기록물 담당자(044-211-2253)에게 요청해 주시면 신속히 검토하여 조치해 드리겠습니다. 감사합니다.

[오늘 그만 보기]
대통령기록관 홈페이지로 이동합니다

이 웹사이트는 국민의 알권리 보장을 위해 대통령기록관에서 보존·서비스하고 있는 대통령기록물입니다.
This Website is the Presidential Records maintained and serviced by the Presidential Archives of Korea to ensure the people's right to know.

Chuyến công du tới châu Âu của Tổng thống Moon đã nhận được sự quan tâm của các tờ báo Pháp

Bài trả lời phỏng vấn của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã được đăng tải trên một tờ nhật báo có tầm ảnh hưởng lớn của Pháp ‘Le Figaro’ vào ngày 14/10 (theo giờ địa phương). (Ảnh: Facebook của Nhà Xanh)

Bài trả lời phỏng vấn của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã được đăng tải trên một tờ nhật báo có tầm ảnh hưởng lớn của Pháp ‘Le Figaro’ vào ngày 14/10 (theo giờ địa phương). (Ảnh: Facebook của Nhà Xanh)


Phóng viên Jung Joo-ri và Park Hye Ri

Vào ngày 13/10 (theo giờ địa phương), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bắt đầu chuyên công du tới 5 nước trên châu Âu và trong đó, một tờ nhật báo có tầm ảnh hưởng lớn của Pháp ‘Le Figaro’ đã tập trung đưa tin về chuyến công du của Tổng thống Moon.

Le Figaro đã dành một trang của phần trang quốc tế của tờ báo nhằm đăng tải bài viết phân tích liên quan đến Tổng thống Moon và bài trả lời phỏng vấn.

Dưới tựa đề ‘Ông Moon Jae-in là người dẫn dắt sự hòa giải giữa hai miền Nam Bắc’, Le Figaro đã nêu rõ ý nghĩa của chuyến công du lần này như sau: “Bắt đầu từ chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp, Tổng thống Moon sẽ thực hiện chuyến công du tới châu Âu có mục tiêu hòa hợp với Bắc Triều Tiên”.

Le Figaro cũng phân tích: “Tổng thống Moon đã báo hiệu sự bắt đầu của tình hình détente (tình hình dịu bớt căng thẳng) thông qua Olympic Mùa đông PyeongChang vào tháng 2 vừa qua. Sau đó, ông ấy cũng tạo ra hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Un bắt tay nhau. Kết quả đó, hiện nay ông Moon đang phụ trách vai trò người phát ngôn của các nhà lãnh đạo trên thế giới”.

Hơn nữa, Le Figaro cũng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của ông Moon.

Thông qua bài phỏng vấn có tựa đề ‘Buổi phỏng vấn với Tổng thống Moon Jae-in: “Chủ tịch Kim Jong Un có thật lòng’, Le Figaro đã hỏi lý do Tổng thống Moon có thể tin tưởng việc Bắc Triều Tiên xóa bỏ vũ khí hạt nhân dù trong quá khứ Bắc Triều Tiên đã không giữ lời hứa và vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump để thực hiện phi hạt nhân hóa, v.v.

Về câu hỏi như trên, Tổng thống Moon đã trở lời “Tôi nghĩ Chủ tịch Kim đã đưa ra nhận định một cách chiến lược. Chắc là Ông Kim đã quyết định việc xóa bỏ vũ khí hạt nhân để được đảm bảo an ninh của thể chế Bắc Triều Tiên”, và ông ấy cũng đề cập đến việc Bắc Triều Tiên đã bày tỏ ý định sẽ tập trung sức mạnh trong việc thiết lập nền kinh tế, thực hiện những biện pháp hiệu quả với việc phá bỏ bãi thử nghiệm hạt nhân hay tên lửa, v.v.

“Mỹ nên thực hiện những biện pháp nhằm mục tiêu đảm bảo an ninh của Bắc Triều Tiên vào cải thiện mối quan hệ giữa hai nước. Nếu Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên có thể phát biểu tuyên bố chấm dứt chiến tranh mà đã đạt thỏa thuận trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm thì đó sẽ trở thành điểm khởi đầu của việc thiết lập thể chế hòa bình”, Tổng thống Moon đã nói về vai trò của Tổng thống Trump.

***

move to top link to korea.net