이 웹사이트는 제19대 대통령 임기 종료에 따라 대통령기록관이 「대통령기록물 관리에 관한 법률」에 의해 이관받아 서비스하는 대통령기록물입니다. 자료의 열람만 가능하며 수정 · 추가 · 삭제는 불가능합니다.

다만, 「개인정보보호법」에 의하여 개인의 정보를 보호받기 원하시는 분은 관련 내용(요청자, 요청내용, 연락처, 글위치)을 대통령 웹기록물 담당자(044-211-2253)에게 요청해 주시면 신속히 검토하여 조치해 드리겠습니다. 감사합니다.

[오늘 그만 보기]
대통령기록관 홈페이지로 이동합니다

이 웹사이트는 국민의 알권리 보장을 위해 대통령기록관에서 보존·서비스하고 있는 대통령기록물입니다.
This Website is the Presidential Records maintained and serviced by the Presidential Archives of Korea to ensure the people's right to know.

Ảnh

"Hai miền Nam Bắc phải gặp nhau như cuộc sống thường nhật giữa những người bạn"

Chính sách của Tổng thống Moon

Việc giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên là mục tiêu và cũng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nhất định phải đạt được để tạo dựng nền hòa bình ở bán đảo Hàn Quốc. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên thông qua việc tiếp cận một cách toàn diện và quả cảm như thể hiện vai trò năng động của Hàn Quốc, hợp tác với cộng đồng quốc tế, kết hợp song song các biện pháp trừng phạt và đối thoại, v.v.

Chặng đường đã đi qua

Hai miền Nam Bắc đã trải qua nhiều mâu thuẫn trong quãng thời gian bị chia cắt, nhưng cũng đã không ngừng cho thấy các nỗ lực đối thoại và giao lưu nhằm chữa lành những vết thương và bi kịch của sự phân ly. Từ năm 1971- năm bắt đầu lại các cuộc đối thoại giữa hai nước sau khi công bố đình chiến ‘Chiến tranh Hàn Quốc’ vào năm 1953 cho đến ngày 4 tháng 6 năm 2018, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã có buổi gặp mặt chính thức tổng 660 lần.

Xem thêm

Năm 2000, vượt qua bức tường

Ngày 13 tháng 6 năm 2000, 10 giờ 27 phút sáng, sân bay Sunan, Bình Nhưỡng. Tổng thống Kim Dae-jung bước xuống chuyên cơ và Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong Il đã chờ sẵn ở cuối cầu thang để chào mừng và bắt tay ông bằng cả hai tay. “Rất vui được gặp ông, tôi đã rất mong mỏi cuộc gặp gỡ này” - Lời chào của cựu Tổng thống Kim Dae-jung rất ngắn gọn và rõ ràng.

Xem thêm

Năm 2007, vượt qua biên giới

Ngày 2 tháng 10 năm 2007, cả thế giới đã hướng ánh mắt về phía bước chân cựu Tổng thống Roh Moo-hyun khi ông bước qua đường phân chia ranh giới quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Đường phân chia một mảnh đất thành hai đất nước riêng biệt. Cựu Tổng thống Roh đã trở thành vị Tổng thống đầu tiên bước qua đường ranh giới cấm kỵ, chứng cứ của sự chia cắt.

Xem thêm

Các hoạt động giao lưu

Quan hệ hợp tác và giao lưu giữa hai nước, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã được nối tiếp hơn 30 năm đã trở thành một nền tảng có thể chung sống và chữa lành vết thương của sự chia cắt đất nước. Nếu mọi người nhìn thấy về sự nỗ lực hợp tác và giao lưu trong tình hình căng thẳng và đối lập giữa hai nước thì mọi người có thể tưởng tượng về tương lai hướng tới của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên.

Xem thêm

Chặng đường đã đi qua

Năm 2000, vượt qua bức tường

Năm 2007, vượt qua biên giới

Các hoạt động giao lưu

Văn thư lưu trữ

move to top link to korea.net