이 웹사이트는 제19대 대통령 임기 종료에 따라 대통령기록관이 「대통령기록물 관리에 관한 법률」에 의해 이관받아 서비스하는 대통령기록물입니다. 자료의 열람만 가능하며 수정 · 추가 · 삭제는 불가능합니다.

다만, 「개인정보보호법」에 의하여 개인의 정보를 보호받기 원하시는 분은 관련 내용(요청자, 요청내용, 연락처, 글위치)을 대통령 웹기록물 담당자(044-211-2253)에게 요청해 주시면 신속히 검토하여 조치해 드리겠습니다. 감사합니다.

[오늘 그만 보기]
대통령기록관 홈페이지로 이동합니다

이 웹사이트는 국민의 알권리 보장을 위해 대통령기록관에서 보존·서비스하고 있는 대통령기록물입니다.
This Website is the Presidential Records maintained and serviced by the Presidential Archives of Korea to ensure the people's right to know.

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ bắt đầu kết nối đường sắt và đường bộ

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-Gyon (bên phải) và Chủ tịch Ủy ban thống nhất hòa bình tổ quốc Bắc Triều Tiên Ri Son-gwon đang bắt tay nhau tại cuộc hội đàm cấp cao liên Triều đã được tổ chức ở Ngôi nhà hòa bình, Bàn Môn Điếm vào ngày 15/10. (Ảnh: Bộ Thống nhất Hàn Quốc)

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-Gyon (bên phải) và Chủ tịch Ủy ban thống nhất hòa bình tổ quốc Bắc Triều Tiên Ri Son-gwon đang bắt tay nhau tại cuộc hội đàm cấp cao liên Triều đã được tổ chức ở Ngôi nhà hòa bình, Bàn Môn Điếm vào ngày 15/10. (Ảnh: Bộ Thống nhất Hàn Quốc)Phóng viên Kim Young Deok và Park Hye Ri

Vào ngày 15/10 vừa qua, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên nhất trí sẽ khởi đồng dự án kết nối đường sắt và đường bộ nhằm hiện đại hóa từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12. Thêm đó, hai bên cũng đồng ý sẽ tổ chức cuộc hội đàm quân sự cấp tướng trong thời gian sớm nhất có thể.

Cùng ngày, hai nước đã tiến hành cuộc hội đàm cấp cao liên Triều tại Ngôi nhà hòa bình nằm ở phía Nam làng Bàn Môn Điếm để đưa ra bản thông cáo báo chí chung có 7 hạng mục về các phương án hợp tác trên lĩnh vực đường sắt, đường bộ, quân sự, lâm nghiệp, thể thao và gia đình ly tán.

Để trao đổi ý kiến lẫn nhau, hai đoàn đại diện Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-Gyon, Chủ tịch Ủy ban thống nhất hòa bình tổ quốc Bắc Triều Tiên Ri Son-gwon đã ra mắt tại cuộc hội đàm lần này.

Hai nước cũng đạt thỏa thuận về việc bắt đầu kiểm tra tuyến đường sắt Donghae vào tháng 11 và tuyến đường sắt Gyeongui vào tháng 10 nhằm mục tiêu kết nối đường sắt và đường bộ đã bị cắt do chiến tranh trong quá khứ.

Tiếp đó hai nước quyết định sẽ tổ chức các cuộc hội đàm để thảo luận về mặt lâm nghiệp, y tế và thể thao tại văn phòng liên lạc chung liên Triều vào tháng này.

Đặc biệt, nhiều người đang dành sự quam tâm lớn đến cuộc hội đàm quân sự cấp tướng vì dự kiến hai bên thông qua cuộc hội đàm đó sẽ thảo luận về việc thiết lập Ủy ban quân sự chung liên Triều và xóa bỏ mối quan hệ thù địch quân sự theo Bản thỏa thuận quân sự Bàn Môn Điếm.

Ngoài ra, hai nước cũng nhất trí ý kiến không chỉ tích cực tham gia Olympic Mùa hè Tokyo 2020 và những đại hội thể thao quốc tế mà còn sẽ diễn ra cuộc hội đàm thể thao tại văn phòng liên lạc chung liên Triều để thảo luận về việc cùng nhau tổ chức Olympic Mùa hè liên Triều vào năm 2032.

Trước đó, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã quyết định sẽ bàn thảo về những vấn đề liên quan đến gia đình ly tán theo phương thức trao đổi văn bản. Theo sự quyết định như vậy, hai bên cũng sẽ tổ chức cuộc hội đàm Chữ thập đỏ tại núi Geumgangsan trong tháng 11.

***

move to top link to korea.net