이 웹사이트는 제19대 대통령 임기 종료에 따라 대통령기록관이 「대통령기록물 관리에 관한 법률」에 의해 이관받아 서비스하는 대통령기록물입니다. 자료의 열람만 가능하며 수정 · 추가 · 삭제는 불가능합니다.

다만, 「개인정보보호법」에 의하여 개인의 정보를 보호받기 원하시는 분은 관련 내용(요청자, 요청내용, 연락처, 글위치)을 대통령 웹기록물 담당자(044-211-2253)에게 요청해 주시면 신속히 검토하여 조치해 드리겠습니다. 감사합니다.

[오늘 그만 보기]
대통령기록관 홈페이지로 이동합니다

이 웹사이트는 국민의 알권리 보장을 위해 대통령기록관에서 보존·서비스하고 있는 대통령기록물입니다.
This Website is the Presidential Records maintained and serviced by the Presidential Archives of Korea to ensure the people's right to know.

Tổng thống Moon đã phê chuẩn bản ‘Tuyên bố chung Bình Nhưỡng’

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang phát biểu tại cuộc họp nội các đã diễn ra ở Nhà Xanh vào ngày 23/10. (Ảnh: Nhà Xanh)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang phát biểu tại cuộc họp nội các đã diễn ra ở Nhà Xanh vào ngày 23/10. (Ảnh: Nhà Xanh)Phóng viên Kim Young Shin và Park Hye Ri

Vào ngày 23/10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã dự cuộc họp nội các và phê chuẩn bản Tuyên bố chung Bình Nhưỡng và bản thỏa thuận quân sự liên Triều đã được ký tại Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều vào tháng 9.

Tại cuộc họp nội các lần này, Tổng thống Moon đã nói: “Nếu mối quan hệ liên Triều được phát triển và sự căng thẳng về mặt quân sự giữa hai nước trở nên giảm thiểu thì nó sẽ góp phần vào việc thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Hàn”.

Thêm đó, về việc phê chuẩn hai văn bản lần này, Tổng thống Moon đã nhấn mạnh: “Nó không chỉ trở thành một con đường có thể bảo vệ sinh mạng và sự an toàn của người dân Hàn Quốc mà còn gây ảnh hưởng tốt đối với kinh tế Hàn Quốc. Hơn nữa, nó cũng là một phương pháp để nâng cao mức nhân quyền của người dân Bắc Triều Tiên”.

***

move to top link to korea.net