이 웹사이트는 제19대 대통령 임기 종료에 따라 대통령기록관이 「대통령기록물 관리에 관한 법률」에 의해 이관받아 서비스하는 대통령기록물입니다. 자료의 열람만 가능하며 수정 · 추가 · 삭제는 불가능합니다.

다만, 「개인정보보호법」에 의하여 개인의 정보를 보호받기 원하시는 분은 관련 내용(요청자, 요청내용, 연락처, 글위치)을 대통령 웹기록물 담당자(044-211-2253)에게 요청해 주시면 신속히 검토하여 조치해 드리겠습니다. 감사합니다.

[오늘 그만 보기]
대통령기록관 홈페이지로 이동합니다

이 웹사이트는 국민의 알권리 보장을 위해 대통령기록관에서 보존·서비스하고 있는 대통령기록물입니다.
This Website is the Presidential Records maintained and serviced by the Presidential Archives of Korea to ensure the people's right to know.

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã kết thúc phi quân sự hóa tại JSA

Các binh lính Hàn Quốc đang đưa những trang thiết bị phòng hộ lên xe quân sự tại Khu vực an ninh chung (JSA) nằm ở Bàn Môn Điếm vào ngày 25/10. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc)

Các binh lính Hàn Quốc đang đưa những trang thiết bị phòng hộ lên xe quân sự tại Khu vực an ninh chung (JSA) nằm ở Bàn Môn Điếm vào ngày 25/10. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc)Phóng viên Kim Hyelin và Park Hye Ri

Hai nước Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã bắt tay vào việc dỡ bỏ các vũ khí và binh lính ở Khu vực an ninh chung (JSA)- nơi phủ đầy bầu không khí căng thẳng nhất thế giới nhằm mục tiêu thay đổi JSA thành một khu vực đầy tính hòa bình.

Liên quan đến quá trình đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã cho biết vào ngày 25/10 như sau: “Hôm nay quân đội Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cùng Bộ Tự lệnh Liên Hợp Quốc đã dỡ bỏ mọi vũ khí, đạn dược và đã rút lực lượng ra khỏi JSA để phi quân sự hóa khu vực này theo bản thỏa thuận quân sự đã được ký vào ngày 19/9”.

Để xác nhận những kết quả thực hiện biện pháp có mục tiêu phi quân sự hóa, dự kiến hai quân đội Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cùng Bộ Tự lệnh Liên Hợp Quốc sẽ cùng nhau kiểm tra các trạm gác và trang thiết bị nằm ở JSA trong suốt 2 ngày từ ngày 26/10.

Sau khi kết thúc lịch trình kiểm tra đó, trạm gác Hàn Quốc sẽ được thiết lập ở phía Bắc và trạm gác của Bắc Triều Tiên sẽ xuất hiện tại phía Nam.

Trước đó, những du khách tìm đến Bàn Môn Điếm chỉ có thể nhìn từ xa và không thể tham quan trạm gác phía Bắc Triều Tiên nhưng nhờ các biện pháp lần này, các du khách trong và ngoài nước sẽ có thể tận hưởng chuyến du lịch từng khu vực tại JSA nằm ở Bàn Môn Điếm.

Hơn nữa, những binh lính Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã luôn đứng đối diện nhau để bảo vệ khu vực biên giới từ năm 1976 nhưng thông qua quá trình phi quân sự hóa lần này, các binh lính hai miền sẽ có thể tự do đi lại.

“Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Bộ Tự lệnh Liên Hợp Quốc sẽ nỗ lực cùng nhau để thực hiện việc phi quân sự hóa JSA đã được đưa lên trên bản thỏa thuận quân sự ngày 19/9”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã cho biết.

***

move to top link to korea.net